Pladser:

Jeg har plads til 5 børn i min private pasningsordning.

Jeg har IKKE deltidspladser.

 

Ledig plads: 

Jeg har næste ledig plads 1/12-2022. Reserveret 

Pladserne kan være ledige tidligere alt afhængig af, hvornår det afsluttende barn vælger at gå i børnehave.

kontakt mig om nærmere information,  og evt et møde.

 

Vigtig info:

Nye regler ang. tilskud til pasning under barsel.

Holdes der barsel gives der IKKE tilskud, til privat pasning før sidste  barselsdag er brugt. Husk derfor lige at gemme noget ferie til indkøring af jeres barn.

 

Priser: 2022.

Alle forældre kan få tilskud til privat pasning. Ansøgningsblanketten udfyldes i samarbejde med den private passer. Der kan ikke søges om økonomisk friplads.  

Fuldtidsplads (48 timer):         kr. 8.000 kr.

Tilskud fra kommunen:            kr. 6.000 kr.

Forældrebetaling:                     kr. 2.000 kr.

 

Der gives søskenderabat.

Prisen reguleres hvert år til januar.

Der betales alle 12 måneder. Betales forud, senest den sidste hverdag i måneden.