Pladser:

Jeg har plads til 5 børn i min private pasningsordning.

Jeg har ikke deltidspladser.

 

Jeg har ledige pladser:

pladserne kan være ledige tidligere alt afhængig af, hvornår det afsluttende barn vælger at gå i børnehave.

kontakt mig om nærmere information,  og evt et møde.

 

 

Priser: 2020.

Alle forældre kan få tilskud til privat pasning. Ansøgningsblanketten udfyldes i samarbejde med den private passer. Der kan ikke søges om økonomisk friplads.  

Fuldtidsplads (48 timer):         kr. 7.916 kr.

Tilskud fra kommunen:            kr. 5.937 kr.

Forældrebetaling:                     kr. 1.979 kr.

 

Der gives søskenderabat.

Prisen reguleres hvert år til januar.

Der betales alle 12 måneder. Betales forud, senest den sidste hverdag i måneden.